X
تبلیغات
سازه های هیدرولیکی قم - همزمانی امتحان هیدرولیک پیشرفته با امتحان هیدرولیک

سازه های هیدرولیکی قم

وب سایت دانشجویی دوره کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی قم

این پست به در خواست گروهی از دانشجویان منتشر شد:

با توجه به همزمانی امتحان هیدرولیک پیشرفته با امتحان هیدرولیک دوره کارشناسی ( برای دانشجویانی که پیشنیاز داشته اند) گروهی از دانشجوها در خواست تغییر تاریخ امتحان هیدرولیک پیشرفته به ۴/۱۱/۹۱ رو دارند امکان تغییر این تاریخ فقط با امضای همه دانشجویان میسر است. بنابراین دانشجویان محترم برای کمک به همکلاسی هاشون لطف کنند و روز امتحان ریاضی در خواست تغییر تاریخ هیدرولیک پیشرفته را امضا کنند.

[ ] [ ] [ سید احسان صائبی نیا ]

[ ]