وب سایت دانشجویی دوره کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی قم
این پست به در خواست گروهی از دانشجویان منتشر شد:

با توجه به همزمانی امتحان هیدرولیک پیشرفته با امتحان هیدرولیک دوره کارشناسی ( برای دانشجویانی که پیشنیاز داشته اند) گروهی از دانشجوها در خواست تغییر تاریخ امتحان هیدرولیک پیشرفته به ۴/۱۱/۹۱ رو دارند امکان تغییر این تاریخ فقط با امضای همه دانشجویان میسر است. بنابراین دانشجویان محترم برای کمک به همکلاسی هاشون لطف کنند و روز امتحان ریاضی در خواست تغییر تاریخ هیدرولیک پیشرفته را امضا کنند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید احسان صائبی نیا |